Over het M-team

Het M-team werd enkele jaren terug opgericht door de professoren Sofie Piepers en Sarne De Vliegher. Er werd een naam gegeven aan de mensen die dagdagelijks binnen de vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Faculteit Diergeneeskunde bezig waren en nog steeds zijn met (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijk onderbouwde advisering rond uiergezondheid en melkkwaliteit. Ons team bestaat uit verschillende dierenartsen en een laborante.

Over deze website

Het M-team heeft deze website ontwikkeld waarop het verschillende praktische tools en rekenmodules beschikbaar stelt. Je vindt hier ook hun vulgariserende publicaties terug.