Rechtzetting M-news mei

Op de foto in het M-news van mei 2009 over vliegenbestrijding wordt o.a. Bayticol getoond doch dit is een schurftmiddel en geen vliegenmiddel.